Shop ID : 547
ร้าน : นวกะสะสม
โดย : นงนภัส ตรีทัศน์
ที่อยู่ : พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน
โทร : 0813630555
ผู้เข้าชม : 305984
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2008-06-25
ผู้เข้าชม : 7,553
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.2 2008-06-26
ผู้เข้าชม : 8,346
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.3 2008-06-30
ผู้เข้าชม : 2,777
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.4 2008-08-07
ผู้เข้าชม : 6,965
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.5 2009-07-13
ผู้เข้าชม : 5,512
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.6 2009-07-24
ผู้เข้าชม : 4,982
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.7 2009-07-24
ผู้เข้าชม : 7,074
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.8 2009-10-12
ผู้เข้าชม : 4,409
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.9 2009-11-03
ผู้เข้าชม : 4,307
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.10 2009-12-01
ผู้เข้าชม : 6,641
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.11 2009-12-04
ผู้เข้าชม : 19,733
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.12 2009-12-08
ผู้เข้าชม : 5,750
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.13 2009-12-25
ผู้เข้าชม : 5,321
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.14 2009-12-27
ผู้เข้าชม : 4,684
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.15 2010-01-22
ผู้เข้าชม : 4,336
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.16 2010-05-24
ผู้เข้าชม : 3,825
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.17 2010-06-21
ผู้เข้าชม : 2,241
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.18 2010-07-14
ผู้เข้าชม : 5,251
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.19 2010-08-03
ผู้เข้าชม : 2,973
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.20 2010-08-03
ผู้เข้าชม : 2,140
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.21 2010-08-05
ผู้เข้าชม : 2,510
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.22 2010-08-05
ผู้เข้าชม : 6,355
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.23 2010-08-05
ผู้เข้าชม : 5,165
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.24 2011-01-19
ผู้เข้าชม : 6,004
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.25 2011-01-19
ผู้เข้าชม : 2,780
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.26 2011-06-14
ผู้เข้าชม : 1,594
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.27 2011-06-26
ผู้เข้าชม : 3,949
ลพ.พรหม สมเด็จตัดพิมพ์พิเศษ(ใบ...
฿ โชว์พระ
NO.28 2011-06-28
ผู้เข้าชม : 5,109
ลพ.พรหม เข่ากว้างหลังเตารีด(ทอ...
฿ โชว์พระ
NO.29 2011-07-01
ผู้เข้าชม : 4,143
ลพ.พรหม สมเด็จหลังเรียบเนื้อตะ...
฿ โชว์พระ
NO.30 2011-09-01
ผู้เข้าชม : 2,960
ลพ.พรหม เหรียญรุ่น 2 ปี 08(บล็...
฿ โชว์พระ
NO.31 2011-09-29
ผู้เข้าชม : 5,401
ลพ.พรหม เหรียญมหาลาภ 3 แชมป์ล่...
฿ โชว์พระ
NO.32 2011-11-20
ผู้เข้าชม : 3,886
ลพ.พรหม เข่ากว้างหลังเรียบทองร...
฿ โชว์พระ
NO.33 2011-12-01
ผู้เข้าชม : 4,177
ลพ.พรหม พระผงรุ่นฟ้าผ่า(ตัวหนอ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2012-01-03
ผู้เข้าชม : 3,085
ลพ.พรหม เกศาและ 5 มหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.35 2012-01-11
ผู้เข้าชม : 2,968
ลพ.พรหม เตารีดตะกั่ว(สวยแชมป์)...
฿ โชว์พระ
NO.36 2012-03-02
ผู้เข้าชม : 3,887
ลพ.พรหม เหรียญโล่ห์ใหญ่ 2 แชมป...
฿ โชว์พระ
NO.37 2012-05-02
ผู้เข้าชม : 14,855
เตารีดทองแดง..แห่งตำนาน...
฿ โชว์พระ
NO.38 2012-06-25
ผู้เข้าชม : 2,031
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555...
฿ โชว์พระ
NO.39 2012-07-16
ผู้เข้าชม : 2,828
ลพ.พรหม เหรียญ สช (Master)...
฿ โชว์พระ
NO.40 2012-07-21
ผู้เข้าชม : 14,593
เตารีดหลังยันต์..ระฆังล้วน...
฿ โชว์พระ
NO.41 2012-11-14
ผู้เข้าชม : 1,943
ลพ.พรหม เหรียญรุ่น 2 ปี 08(อัล...
฿ โชว์พระ
NO.42 2013-01-16
ผู้เข้าชม : 2,383
ลพ.พรหม ฟ้าผ่าตัวหนอน #2...
฿ โชว์พระ
NO.43 2013-01-16
ผู้เข้าชม : 1,670
ลพ.พรหม ผ้าเช็ดหน้ามหาเวทย์...
฿ โชว์พระ
NO.44 2013-01-31
ผู้เข้าชม : 2,697
ลพ.พรหม เหรียญใบสาเก 3 แชมป์...
฿ โชว์พระ
NO.45 2013-03-20
ผู้เข้าชม : 8,222
ลพ.พรหม เหรียญแจกทานเนื้อทองระ...
฿ โชว์พระ
NO.46 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 2,860
ลพ.พรหม หลังเข็มกลัดทองระฆัง(ก...
฿ โชว์พระ
NO.47 2013-06-23
ผู้เข้าชม : 1,086
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556...
฿ โชว์พระ
NO.48 2013-06-23
ผู้เข้าชม : 5,062
รองเท้าหลวงพ่อพรหม...
฿ โชว์พระ
NO.49 2013-07-04
ผู้เข้าชม : 2,028
ลพ.พรหม ฟ้าผ่าพิมพ์ก้นระฆัง...
฿ โชว์พระ
NO.50 2013-07-30
ผู้เข้าชม : 2,147
ลพ.พรหม สมเด็จปืนแตกหลังปั๊มยั...
฿ โชว์พระ
NO.51 2013-08-20
ผู้เข้าชม : 1,962
ลพ.พรหม เตารีดห้ามหาเมตตา(เนื้...
฿ โชว์พระ
NO.52 2013-10-17
ผู้เข้าชม : 3,300
ลพ.พรหม มหาลาภเนื้อเงิน แชมป์โ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2014-02-13
ผู้เข้าชม : 1,896
ลพ.พรหม ฐานชามเปล เนื้อทองระฆั...
฿ โชว์พระ
NO.54 2014-03-24
ผู้เข้าชม : 1,670
ลพ.พรหม เหรียญเสมาเต็มองค์...
฿ โชว์พระ
NO.55 2014-04-17
ผู้เข้าชม : 1,634
ลพ.ทองดำ พระกริ่งทองคูณ(มีจาร)...
฿ โชว์พระ
NO.56 2014-05-19
ผู้เข้าชม : 1,288
ลพ.พรหม เตารีดเล็ก(ห้ามหาเมตตา...
฿ โชว์พระ
NO.57 2014-05-19
ผู้เข้าชม : 1,298
ลพ.พรหม ใบมะยม(โชติกญาณ)...
฿ โชว์พระ
NO.58 2014-06-16
ผู้เข้าชม : 1,606
ลพ.พรหม รูปเหมือนระฆังใหญ่ 2 ห...
฿ โชว์พระ
NO.59 2014-06-16
ผู้เข้าชม : 1,550
ลพ.พรหม รูปเหมือนระฆังเล็ก 2 ห...
฿ โชว์พระ
NO.60 2014-06-24
ผู้เข้าชม : 889
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557...
฿ โชว์พระ
NO.61 2014-07-15
ผู้เข้าชม : 1,637
ลพ.พรหม พระผงปี 15 ฝังตะกรุด...
฿ โชว์พระ
NO.62 2014-11-25
ผู้เข้าชม : 1,204
ลพ.พรหม แหวนรุ่น 4 ลงยาสีเหลือ...
฿ โชว์พระ
NO.63 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,306
ลพ.พรหม เหรียญรุ่น 2 ปี 08(บล็...
฿ โชว์พระ
NO.64 2015-06-29
ผู้เข้าชม : 696
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558...
฿ โชว์พระ
NO.65 2015-07-08
ผู้เข้าชม : 1,270
สมเด็จเนื้อทองระฆังครูบาขันแก้...
฿ โชว์พระ
NO.66 2015-07-08
ผู้เข้าชม : 2,197
สมเด็จเนื้อทองระฆังครูบาขันแก้...
฿ โชว์พระ
NO.67 2015-07-08
ผู้เข้าชม : 1,697
พระกริ่งครูบาขันแก้วเนื้อทองระ...
฿ โชว์พระ
NO.68 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 1,537
ลพ.พรหม ลูกอมชานหมาก...
฿ โชว์พระ
NO.69 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 1,142
ครูบาขันแก้ว เหรียญรุ่นแรกเนื้...
฿ โชว์พระ
NO.70 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 867
ครูบาชุ่ม เหรียญโภคทรัพย์เนื้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2016-01-10
ผู้เข้าชม : 4,350
ลพ.พรหม ก้นระฆังเนื้อทองเหลือง...
฿ โชว์พระ
NO.72 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 614
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559...
฿ โชว์พระ
NO.73 2017-06-25
ผู้เข้าชม : 339
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560...
฿ โชว์พระ
NO.74 2017-06-25
ผู้เข้าชม : 491
ลพ.พรหม สมเด็จหลังเรียบเนื้อตะ...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-06-26
ผู้เข้าชม : 586
ลพ.พรหม เหรียญโล่ห์ใหญ่...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-08-08
ผู้เข้าชม : 473
ลพ.พรหม พระรูปเหมือนบูชารุ่นหน...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-08-08
ผู้เข้าชม : 617
ลพ.พรหม เข่ากว้างหลังเข็มกลัดท...
฿ โชว์พระ
NO.78 2017-08-27
ผู้เข้าชม : 460
ลพ.พรหม ภาพถ่ายรุ่นฉลองมณฑปหลั...
฿ โชว์พระ
NO.79 2017-09-21
ผู้เข้าชม : 598
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร กาเล็ก-กาใ...
฿ โชว์พระ
NO.80 2017-11-19
ผู้เข้าชม : 290
<script>function exit() { docu...
฿ โชว์พระ
NO.81 2017-11-25
ผู้เข้าชม : 233
<script>function exit() { docu...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้เช่า-รับเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหม วัดช่องแคและพระยอดนิยมอื่นๆ
 
 
การรับประกันสินค้า
แท้ตามมาตราฐานสากล(คืนเต็ม+ค่าเสียเวลา)
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นงนภัส ตรีทัศน์
เลขที่บัญชี 0142649443
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา พหลโยธิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์