Shop ID : 1524
ร้าน : เพชร เชิงยุทธ
โดย : เพชร ภูมิรุจา
ที่อยู่ : Bangkok Thailand 10530
โทร : 0818439766
ผู้เข้าชม : 96514
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
 
  • บริการทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ทางร้านเน้นพระแท้สภาพคัดสวยจัด ไม่ผ่านการศัลยกรรม โทรปรึกษาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจครับ

    (Able to communicate by English & Welcome oversea customers)

    Welcome to "Petch & Cherng-yut" shop , We're service to our customers with Sincere&Honour. We have selected the small image of budha to serve to our customers with  very good&very nice conditions (100%Original conditions). Our customers can call to us for inquiry or asking for any advice from us by all time with warm welcome.

    Tel : +6681-8439766 

    Line ID : 0818439766

 
฿ โชว์พระ
NO.1 2010-09-21
ผู้เข้าชม : 6,921
ภาพถ่ายฉลองมณฑป จารปากกา หลวงพ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2011-04-30
ผู้เข้าชม : 8,426
หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ล็อคเก็ต รศ...
฿ โชว์พระ
NO.3 2011-05-05
ผู้เข้าชม : 8,560
ผ้าขาวม้ามหาเวทย์ หลวงพ่อพรหม ...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2012-07-31
ผู้เข้าชม : 5,096
เหรียญแจกทานสังฆาฏิสั้นกะหลั่ย...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2012-08-04
ผู้เข้าชม : 1,902
เหรียญเสมาแปดรอบ หลวงปู่ทิม วั...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2012-08-09
ผู้เข้าชม : 3,011
ก้นระฆัง หลวงพ่อพรหมวัดช่องแค ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2012-08-15
ผู้เข้าชม : 5,425
พระสมเด็จทองระฆังหลังยันต์สิบ ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2012-08-31
ผู้เข้าชม : 1,597
ปรกทองคำ หลวงปู่ดู่วัดสะแก ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2012-09-14
ผู้เข้าชม : 2,485
พระสมเด็จทองระฆัง หลังยันต์สิบ...
฿ โชว์พระ
NO.10 2012-09-15
ผู้เข้าชม : 4,118
พระบูชาหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณ...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2012-10-08
ผู้เข้าชม : 3,507
แหวนพระพุทธปี2532 หลวงปู่ดู่วั...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2012-10-27
ผู้เข้าชม : 1,677
เข่ากว้างหลังเต็มทองแดง หลวงพ่...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2012-10-27
ผู้เข้าชม : 2,727
หลังเรียบตัดชิดทองระฆัง หลวงพ่...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2012-11-11
ผู้เข้าชม : 4,246
เหรียญแจกทานสังฆาฏิยาว หลวงพ่อ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2012-11-12
ผู้เข้าชม : 1,744
เหรียญเสมาแปดรอบ โค๊ดอุเต็มๆๆ ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2012-11-21
ผู้เข้าชม : 4,232
หนุมาน 500 หลวงปู่ทิม วัดละหาร...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2012-11-26
ผู้เข้าชม : 1,262
พระพุทธเจ้าหนือพรหม หลวงปูดู่ว...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2012-12-07
ผู้เข้าชม : 12,403
หลวงพ่อเนื่อง "น" บนเหนือศรีษะ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2012-12-17
ผู้เข้าชม : 6,623
พระสมเด็จพิมพ์สองหน้า ห้ามหาเม...
฿ โชว์พระ
NO.20 2013-01-22
ผู้เข้าชม : 7,137
ภาพถ่ายหลวงปู่ดู่ วัดสะแกหลังย...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2013-01-25
ผู้เข้าชม : 1,145
พระสมเด็จทองระฆัง หลังยันต์สิบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2013-02-03
ผู้เข้าชม : 1,321
พระสมเด็จทองระฆัง หลังยันต์ส...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2013-02-24
ผู้เข้าชม : 1,421
เหรียญมหาลาภบล็อคนิยม หลวงพ่อพ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2013-02-26
ผู้เข้าชม : 2,049
เหรียญมหาลาภบล็อคนิยม หลวงพ่อพ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2013-03-19
ผู้เข้าชม : 2,328
หลวงพ่อเนื่อง รุ่นแรก โค๊ด "นะ...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2013-05-31
ผู้เข้าชม : 2,884
เหรียญที่ระลึกงานทำบุญสรงน้ำ ห...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2013-07-07
ผู้เข้าชม : 1,510
พระสมเด็จทองระฆังหลังยันต์สิบ ...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2013-07-17
ผู้เข้าชม : 929
พระพุทธเจ้าเหนือพระพรหม หลวงปู...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2013-07-17
ผู้เข้าชม : 820
เหรียญเศรษฐีเนื้อเงิน หลวงปู่ด...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 937
หลวงพ่อกวยหลังยันต์ ปี๒๕๒๑ แชม...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 2,246
เหรียญที่ระลึกงานทำบุญสรงน้ำ ห...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2013-07-27
ผู้เข้าชม : 834
หลวงพ่อกวยหลังยันต์ ปี๒๕๒๑ แชม...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2013-07-27
ผู้เข้าชม : 895
เจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม วัดละหา...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2013-07-27
ผู้เข้าชม : 821
--๒๘๕--เจริญพรไตรมาส หลวงปู่ทิ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2013-07-27
ผู้เข้าชม : 1,113
เหรียญแจกทานสังฆาฏิยาวทองแดงผิ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2013-07-27
ผู้เข้าชม : 1,148
เหรียญหนุมาน อะระหังเต็ม หลวงพ...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2013-08-03
ผู้เข้าชม : 1,320
เหรียญมหาลาภบล็อคเงิน หลวงพ่อพ...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 968
แหวนพระพุทธปี๒๕๒๗ หลวงปู่ดู่วั...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2013-08-26
ผู้เข้าชม : 904
เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ว...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2013-08-30
ผู้เข้าชม : 1,412
ภาพถ่ายฉลองมณฑป จารปากกา หลวงพ...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2013-09-02
ผู้เข้าชม : 1,761
ปรกไตรมาส บล็อคอุยาว + โค๊ดศาล...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2013-09-12
ผู้เข้าชม : 2,946
ภาพถ่ายหลวงพ่อพรหม (ลิโพ) หลัง...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2013-10-26
ผู้เข้าชม : 1,759
หนุมาน 500 หลวงปู่ทิม วัดละหาร...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2013-11-02
ผู้เข้าชม : 796
พระกริ่งญาณวิทยาคม หมายเลข๓๕๘o...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2013-11-27
ผู้เข้าชม : 1,143
เหรียญหนุมาน อะระหังเต็ม หลวงพ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2013-11-28
ผู้เข้าชม : 990
พระกริ่งชินบัญชร หมายเลข๙๗๔ หล...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2013-11-30
ผู้เข้าชม : 5,589
รูปเหมือนปั๊มก้นระฆังทองเหลือง...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2013-12-01
ผู้เข้าชม : 894
หลวงพ่อกวยหลังยันต์ ปี๒๕๒๑ แชม...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2013-12-05
ผู้เข้าชม : 860
หลวงพ่อกวยหลังยันต์ ปี๒๕๒๑ แชม...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2013-12-07
ผู้เข้าชม : 854
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น3 สวย...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2013-12-08
ผู้เข้าชม : 1,086
พระกริ่งชินบัญชร หมายเลข๒๔๗ หล...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2013-12-13
ผู้เข้าชม : 3,428
ภาพถ่ายหลวงพ่อพรหม หลังยันต์ห้...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2013-12-16
ผู้เข้าชม : 792
หรียญหนุมาน อะระหังเต็ม หลวงพ่...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2013-12-31
ผู้เข้าชม : 799
เหรียญสร้างบารมีปี๒๕๑๙ หลวงพ่อ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2013-12-31
ผู้เข้าชม : 1,255
เหรียญสร้างบารมีปี๒๕๑๙ หลวงพ่อ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2014-01-17
ผู้เข้าชม : 1,787
เหรียญที่ระลึกงานทำบุญสรงน้ำ ห...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2014-02-07
ผู้เข้าชม : 941
หลวงพ่อกวยหลังยันต์ ปี๒๕๒๑ แชม...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2014-03-21
ผู้เข้าชม : 1,046
เหรียญสรงน้ำ(รุ่น3) หลวงพ่อสุด...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2014-04-01
ผู้เข้าชม : 1,184
เหรียญสรงน้ำ(รุ่น3) หลวงพ่อสุด...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2014-04-01
ผู้เข้าชม : 2,331
เหรียญสี่ยอด หลวงพ่อสุด วัดกาห...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2014-04-04
ผู้เข้าชม : 3,631
ตะกรุดโทน โค๊ดอิ หลวงปู่ทิม วั...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2014-04-19
ผู้เข้าชม : 893
หลวงปู่ดู่ วัดสะแก แหวนโลหะผสม...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2014-05-11
ผู้เข้าชม : 911
เหรียญเศรษฐี หลวงปู่ดู่วัดสะแก...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2014-05-11
ผู้เข้าชม : 1,143
เหรียญหนุมาน อะระหังเต็ม หลวงพ...
฿ โชว์พระ
NO.65 2014-05-12
ผู้เข้าชม : 5,048
ตะกรุดลูกอมเงิน โค๊ดสมอเรือ หล...
฿ โชว์พระ
NO.66 2014-05-16
ผู้เข้าชม : 1,824
ผ้าขาวม้ามหาเวทย์ หลวงพ่อพรหม ...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2014-05-18
ผู้เข้าชม : 3,439
พระปิดตาสาริกา หลวงปู่ทิมวัดละ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2014-06-14
ผู้เข้าชม : 1,194
เหรียญโล่ห์ใหญ่ หลวงพ่อพรหม วั...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2014-07-30
ผู้เข้าชม : 993
เหรียญสรงน้ำ(รุ่น3) หลวงพ่อสุด...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2014-08-04
ผู้เข้าชม : 2,715
เสือมหาอำนาจ หลวงพ่อสุดวัดกาหล...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2014-08-31
ผู้เข้าชม : 1,204
เหรียญที่ระลึกงานทำบุญสรงน้ำ ห...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2014-10-11
ผู้เข้าชม : 817
พระปิดตามหาอุตตโม หลวงปู๋ทิม ว...
฿ โชว์พระ
NO.73 2014-11-05
ผู้เข้าชม : 4,905
ปลาตะเพียนเงิน+ ทอง หลวงพ่อจงว...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2014-11-22
ผู้เข้าชม : 7,763
ภาพถ่ายพรรษาสุดท้าย หลวงพ่อเดิ...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2015-02-13
ผู้เข้าชม : 3,543
ภาพถ่ายพรรษาสุดท้าย หลวงพ่อเดิ...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2015-04-09
ผู้เข้าชม : 646
เหรียญเสมาปาฏิหารย์ EOD ทองคำ...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2015-08-18
ผู้เข้าชม : 1,338
ขมวดหนุมาน หลวงพ่อพรหม วัดช่อง...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-09-24
ผู้เข้าชม : 459
ภาพถ่ายหลังตระกรุดสามกษัตริย์ ...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 221
เหรียญอุทยานราชภักดิ์ ทองคำ ...
 
ข้อมูลร้านค้า
บริการทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ทางร้านเน้นพระแท้สภาพสวยจัด ไม่ผ่านการศัลยกรรม โทรปรึกษาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ (Able to communicate by English & Welcome oversea customers)
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตลอดชีพครับ
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี เพชร ภูมิรุจา
เลขที่บัญชี 1432049121
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา Sae-ree Thai Road (Suan Siam)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์