Shop ID : 2423
ร้าน : โก๋บ้านกร่าง
โดย : สมพร โพธิ์อ้น
ที่อยู่ : 16หมู่ที่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทร : 089-501-3956
ผู้เข้าชม : 147243
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โทรถาม
NO.1 2011-08-14
ผู้เข้าชม : 3,491
หลวงพ่อมุ่ยรุ่น2พิมพ์บล๊อกท้อง...
฿ โชว์พระ
NO.2 2012-08-24
ผู้เข้าชม : 18,184
พระขุนแผนบ้านกร่างพลายเดี่ยวพิ...
฿ โทรถาม
NO.3 2012-11-23
ผู้เข้าชม : 3,228
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อดิน ...
฿ โทรถาม
NO.4 2013-04-05
ผู้เข้าชม : 4,842
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์โคนส...
฿ โทรถาม
NO.5 2013-04-14
ผู้เข้าชม : 1,310
หลวงพ่อปุย วัดเกาะ รุ่นแรก...
฿ โทรถาม
NO.6 2013-05-21
ผู้เข้าชม : 3,153
พระยอดธง อยุธยา เนื้อเงิน...
฿ โทรถาม
NO.7 2013-05-27
ผู้เข้าชม : 1,375
พระบูชาหลวงพ่อปลื้มวัดสวนหงษ์ร...
฿ โทรถาม
NO.8 2013-05-27
ผู้เข้าชม : 823
พระบูชาหลวงพ่อหลวงพ่อบุญวัดโคก...
฿ โทรถาม
NO.9 2013-08-30
ผู้เข้าชม : 3,001
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์พระโ...
฿ โทรถาม
NO.10 2013-08-30
ผู้เข้าชม : 1,984
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ล็อคเก็ต...
฿ โทรถาม
NO.11 2014-01-05
ผู้เข้าชม : 963
หลวงพ่อเมธีธรรมสาร รุ่นแรก เนื...
฿ โทรถาม
NO.12 2014-04-08
ผู้เข้าชม : 5,429
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ...
฿ โทรถาม
NO.13 2014-04-26
ผู้เข้าชม : 1,377
หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูล สุพ...
฿ โทรถาม
NO.14 2014-05-03
ผู้เข้าชม : 2,311
หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูล พิม...
฿ โทรถาม
NO.15 2014-05-04
ผู้เข้าชม : 1,658
หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูล พิม...
฿ โทรถาม
NO.16 2014-05-04
ผู้เข้าชม : 2,102
หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูล พิม...
฿ โทรถาม
NO.17 2014-05-04
ผู้เข้าชม : 1,663
หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูล พิม...
฿ โทรถาม
NO.18 2014-05-04
ผู้เข้าชม : 1,131
หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูล พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2014-06-13
ผู้เข้าชม : 2,713
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย งบน้ำอ้อย...
฿ โทรถาม
NO.20 2014-09-24
ผู้เข้าชม : 897
หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นสร...
฿ โทรถาม
NO.21 2014-10-31
ผู้เข้าชม : 785
สมเด็จพระนเรศวร หลังเจ้าพ่อหลั...
฿ โทรถาม
NO.22 2015-05-15
ผู้เข้าชม : 3,057
หลวงพ่อเนียม พิมพ์เศียรโล้นใหญ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-05-15
ผู้เข้าชม : 2,510
หลวงพ่อเนียม พิมพ์เศียรแหลมพร้...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2015-09-01
ผู้เข้าชม : 2,199
ทรงพลใหญ่...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-09-15
ผู้เข้าชม : 1,853
งบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสต...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-09-15
ผู้เข้าชม : 2,067
หลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพ์พระเจ้...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-09-15
ผู้เข้าชม : 2,092
พระขุนแผนไข่ผ่ากรุวัดพระรูป...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-09-16
ผู้เข้าชม : 1,470
พระขุนแผนซุ้มระฆังกรุวักพระรูป...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-09-16
ผู้เข้าชม : 974
พระกุมารทองกรุวัดพระรูป...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-10-31
ผู้เข้าชม : 1,413
พระประธานเล็ก หลวงพ่อเนียม วัด...
฿ โทรถาม
NO.31 2015-10-31
ผู้เข้าชม : 2,249
พระประธานเล็ก หลวงพ่อเนียม วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-11-10
ผู้เข้าชม : 1,207
คูตัดพิมพ์หน้าฤษีพร้อมทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-12-04
ผู้เข้าชม : 1,150
เดี่ยวพระประธาน...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2015-12-25
ผู้เข้าชม : 2,080
หลวงพ่อเนียมวัดน้อยงบน้ำอ้อยพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-02-26
ผู้เข้าชม : 1,359
พระประธานใหญ่หลวงพ่อเนียม วัดน...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 4,789
พระมเหศวรพิมพ์กลางนิยมกรุวัดพร...
฿ โทรถาม
NO.37 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 2,013
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่างพิมพ์ห...
฿ โทรถาม
NO.38 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 2,023
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่างพิมพ์ห...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 1,609
เดี่ยวพระประธาน...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-03-17
ผู้เข้าชม : 1,557
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเนียม...
฿ โทรถาม
NO.41 2016-05-13
ผู้เข้าชม : 1,242
หลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพ์พระโมค...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-05-13
ผู้เข้าชม : 1,424
หลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพ์พระโมค...
฿ โทรถาม
NO.43 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 961
พระยอดขุนพลเนื้อสนิมแดงกรุโพธิ...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 696
พระซุ้มนครโกษาเนื้อสนิมแดงกรุท...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 1,242
ปรกลาวทองพิมพ์ผมเม็ดเนื้อสนิมแ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 865
พระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพร...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-08-23
ผู้เข้าชม : 1,007
หลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพสตางค์5...
฿ โชว์พระ
NO.48 2016-08-23
ผู้เข้าชม : 775
กริ่ง7รอบวัดบรวรปี2499ในหลวงทร...
฿ โทรถาม
NO.49 2016-08-23
ผู้เข้าชม : 614
แหนบหลวงพ่อมุ่ยรุ่นแรกสวยพร้อม...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-09-03
ผู้เข้าชม : 780
พระประธานเล็ก หลวงพ่อเนียม วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-09-27
ผู้เข้าชม : 709
งบน้ำอ้อยหลวงปู่เนียม วัดน้อย ...
฿ โทรถาม
NO.52 2016-10-04
ผู้เข้าชม : 1,052
พระสุพรรณหลังพระ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 1,034
พลายเดี่ยว พิมพ์เทวดา...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-10-21
ผู้เข้าชม : 783
เดี่ยวพระประธาน...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-10-25
ผู้เข้าชม : 1,308
พลายเดี่ยวพิมพ์เทวดาสิบเอก...
฿ โทรถาม
NO.56 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 892
หลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวพิมพ์มเหศวร...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 525
หลวงพ่อสอนรุ่นแรกเนื้อเงินปี24...
฿ โทรถาม
NO.58 2016-11-04
ผู้เข้าชม : 438
กริ่งพระครูสอนวัดมักกะสันปี248...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 1,169
พลายคู่มงคลจิ๋ว...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 1,016
พลายเดี่ยวพิมพ์พระประธาน...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-11-11
ผู้เข้าชม : 1,616
พิมพ์พระประธาน...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-11-22
ผู้เข้าชม : 514
พระซุ้มนครโกษาฐานสูงองค์นี้ขึ้...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-11-22
ผู้เข้าชม : 1,120
ห้าเหลี่ยมอกใหญ่...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 817
ซุ้มเหลือบ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-12-29
ผู้เข้าชม : 1,056
พิมพ์พระประธาน สวยแชมป์...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 617
งบน้ำอ้อยสตางค์ห้า ...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 1,339
มเหศวรพิมพ์กลาง วันพระธาตุ ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2017-01-10
ผู้เข้าชม : 1,125
หลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพ์สตางค์...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-01-17
ผู้เข้าชม : 241
เหรียญกาญจนาภิเศกปี2539เนื้อทอ...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-01-17
ผู้เข้าชม : 226
เหรียญรัชกาลที่9ปี2542เนี้อทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-02-07
ผู้เข้าชม : 486
หลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวพิมพ์ปรกเก้...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 470
แหวนพ่อมุ่ยวัดดอนไร่หน้าจมสวยเ...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-04-28
ผู้เข้าชม : 573
พลายเดี่ยวใบมะยม...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-04-28
ผู้เข้าชม : 412
ซุ้มนครโกษากรุวัดสัมปะซิว...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-04-30
ผู้เข้าชม : 417
เดี่ยวพิมพ์ชลูด...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-04-30
ผู้เข้าชม : 629
พระประธานเล็กฐานบัว หลวงพ่อเนี...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-05-02
ผู้เข้าชม : 414
พระประธานเล็ก...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-05-26
ผู้เข้าชม : 380
หลวงปู่ศุขออกวัดคลองขอมพิมพ์บั...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-05-27
ผู้เข้าชม : 455
พลายคู่มงคลจิ๋ว...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-06-02
ผู้เข้าชม : 746
พลายเดี่ยว หน้าฤษี...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-06-22
ผู้เข้าชม : 195
พระบูชาสมัยรัตนโกสินทร์...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-07-03
ผู้เข้าชม : 460
งบน้ำอ้อยพิมพ์สตางค์ห้าพร้อมทอ...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-07-07
ผู้เข้าชม : 388
พระประธานเล็กหลวงพ่อเนียม วัดน...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-07-07
ผู้เข้าชม : 462
พระประธานเล็กหลวงพ่อเนียม วัดน...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 263
พลายคู่มงคลกลางพร้อมทอง...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 354
พลายเดี่ยวพิมพ์เทวดา...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 481
พลายเดี่ยวพิมพ์หน้าฤษี...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 461
พลายเดี่ยวพิมพ์หน้าฤษี...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 354
เดี่ยวฤษี...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 480
ทรงพลเล็ก...
฿ ขายแล้ว
NO.91 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 570
พระประธาน...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 370
คู่มงคลจิ๋ว...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-08-16
ผู้เข้าชม : 139
หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่กริ่งชัยมง...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-08-16
ผู้เข้าชม : 215
พระประธานเล็ก...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 261
เดี่ยวเทวดาสิบเอก...
฿ ขายแล้ว
NO.96 2017-08-25
ผู้เข้าชม : 456
สมเด็จวัดเกตุไชโย6ชั้นใหญ่...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-08-31
ผู้เข้าชม : 284
งบน้ำอ้อยพิมพ์กลาง...
 
ข้อมูลร้านค้า
รับเช่า-ให้เช่า พระเครื่องยอดนิยม โดยเฉพาะพระกรุ-พระเกจิ สายสุพรรณบุรี
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตามมาตราฐานสากล เก๊คืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี สมพร โพธิ์อ้น
เลขที่บัญชี 3882083997
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ย่อยพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์