Shop ID : 1716
ร้าน : ต้นลำปาง
โดย : นายธีรเดช จังตระกูล
ที่อยู่ : เลขที่ 29 ถนน วังเหนือ(ถนนสายวัฒนธรรม) ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
โทร : 0861833512
ผู้เข้าชม : 198878
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2010-10-26
ผู้เข้าชม : 2,948
เหรียญแตงโมปี 17 เนื้อทองคำสร้...
฿ โชว์พระ
NO.2 2011-01-04
ผู้เข้าชม : 2,497
เหรียญ ภปร ใหญ่ปี 23 เนื้อทองค...
฿ โชว์พระ
NO.3 2012-03-14
ผู้เข้าชม : 3,256
รูปหล่อก้นดอกจันปี 18 เนื้อเงิ...
฿ โชว์พระ
NO.4 2012-09-05
ผู้เข้าชม : 2,048
พระ กริ่งแก้วปฎิมากร ปี 2514 เ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2013-01-02
ผู้เข้าชม : 1,793
พระ กริ่งมงคลเกษม ปี 2521 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.6 2014-01-28
ผู้เข้าชม : 1,258
เหรียญพระมหาป่า ปี 2518 เนื้อเ...
฿ โทรถาม
NO.7 2014-03-21
ผู้เข้าชม : 1,345
เหรียญ ชันเข่า ปี 2517 เนื้อเง...
฿ โชว์พระ
NO.8 2014-07-29
ผู้เข้าชม : 1,734
เหรียญ วัดพลับพลา ปี 2517 เนื้...
฿ โชว์พระ
NO.9 2014-08-28
ผู้เข้าชม : 1,759
พระปิดตา มหาโชค ปี 2518 เนื้อท...
฿ โชว์พระ
NO.10 2015-01-09
ผู้เข้าชม : 1,250
พระกริ่งเชียงมั้นปี 2516 เนื้อ...
฿ โทรถาม
NO.11 2015-02-06
ผู้เข้าชม : 661
เหรียญ สิริมงคล ปี 2536 เนื้อท...
฿ โทรถาม
NO.12 2015-03-19
ผู้เข้าชม : 767
กรอบรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2518 น...
฿ โชว์พระ
NO.13 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 791
แหนบเสียบเน็คไทค์รุ่นแรกปี 251...
฿ โทรถาม
NO.14 2015-07-07
ผู้เข้าชม : 959
พระปิดตา ไตรมาส ปี 2516 พิมพ์ต...
฿ โชว์พระ
NO.15 2015-07-14
ผู้เข้าชม : 1,335
พระปิดตา สารพัดดี ปี 2518 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.16 2015-10-12
ผู้เข้าชม : 942
กริ่งพระแก้วมรกตลำปาง ปี 2518 ...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-10-15
ผู้เข้าชม : 965
รูปเหมือนบูชา เนื้อหยก ปี 2528...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2016-01-14
ผู้เข้าชม : 1,198
พระปิดตา มหาอุตต์ ปี 2518 เนื้...
฿ โชว์พระ
NO.19 2016-03-17
ผู้เข้าชม : 2,728
เหรียญ ระฆัง ปี 2516 เนื้อเงิน...
฿ โทรถาม
NO.20 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 508
รูปเหมือน บูชา รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ...
฿ โทรถาม
NO.21 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 429
รูปเหมือน บูชา รุ่นมูลนิธิ ปี ...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 676
เหรียญ ภปร ปี 2523 เนื้อทองคำ ...
฿ โทรถาม
NO.23 2016-07-18
ผู้เข้าชม : 604
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2536 เ...
฿ โทรถาม
NO.24 2016-09-04
ผู้เข้าชม : 866
เหรียญ กองพันเชียงใหม่ ปี 2518...
฿ โทรถาม
NO.25 2016-10-18
ผู้เข้าชม : 284
เหรียญ ครบ ๖๐ พรรษาอุปสมบท ปี ...
฿ โทรถาม
NO.26 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 442
พระ ปิดตา ไตรมาส ปี 2516 พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.27 2016-11-14
ผู้เข้าชม : 957
รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2518 ก้นหนู...
฿ โทรถาม
NO.28 2016-12-08
ผู้เข้าชม : 513
พระกริ่ง ธิเบต ปี 2514 ขนาดหน้...
฿ โทรถาม
NO.29 2016-12-08
ผู้เข้าชม : 445
พระกริ่ง ธิเบต ปี 2514 ขนาดหน้...
฿ โทรถาม
NO.30 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 424
เหรียญ ครูบาแก่น สุมโน ปี 2518...
฿ โทรถาม
NO.31 2017-03-01
ผู้เข้าชม : 750
พระผง มงคลเกษม 1 ปี 2517 เนื้อ...
฿ โทรถาม
NO.32 2017-03-01
ผู้เข้าชม : 389
เหรียญ นางเหลียว ปี 2514 สวยแช...
฿ โทรถาม
NO.33 2017-03-17
ผู้เข้าชม : 987
เหรียญ กองพันลำปาง ปี 2517 เนื...
฿ โทรถาม
NO.34 2017-03-24
ผู้เข้าชม : 1,037
เหรียญ กองพันลำปาง ปี 2517 เนื...
฿ โทรถาม
NO.35 2017-03-27
ผู้เข้าชม : 258
พระกริ่ง ไตรลักษณ์ ปี 2517 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.36 2017-04-05
ผู้เข้าชม : 252
รูปเหมือน บูชา ปี 2526 ครบหกรอ...
฿ โทรถาม
NO.37 2017-04-18
ผู้เข้าชม : 297
รูปเหมือน หล่อ รุ่นพญาวันมหาโช...
฿ โทรถาม
NO.38 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 702
พระผง ที่ระลึกครบ ๕ รอบ ปี 251...
฿ โทรถาม
NO.39 2017-05-03
ผู้เข้าชม : 205
รูปเหมือน บูชา ปี 2524 รุ่นทิพ...
฿ โทรถาม
NO.40 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 295
เหรียญ กองพัน 2 หน่วยรบ ปี 253...
฿ โทรถาม
NO.41 2017-05-07
ผู้เข้าชม : 198
รูปเหมือน หล่อ รุ่นพญาวันมหาโช...
฿ โทรถาม
NO.42 2017-05-25
ผู้เข้าชม : 347
เหรียญ กองพันโคราช ปี 2518 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.43 2017-05-30
ผู้เข้าชม : 300
พระผง ขันต์ห้า ครบ ๗ รอบ ปี 25...
฿ โทรถาม
NO.44 2017-06-04
ผู้เข้าชม : 299
พระกริ่ง ไตรลักษณ์ ปี 2517 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.45 2017-06-05
ผู้เข้าชม : 348
เหรียญ โภคทรัพย์ ปี 2516 วัดอุ...
฿ โทรถาม
NO.46 2017-06-14
ผู้เข้าชม : 245
เหรียญ กิ่งไผ่ ปี 2518 เนื้อเง...
฿ โทรถาม
NO.47 2017-07-06
ผู้เข้าชม : 204
เหรียญ กิ่งไผ่ ปี 2518 เนื้อเง...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-07-06
ผู้เข้าชม : 224
รูปเหมือน บูชา ปี 2528 หน้าตัก...
฿ โทรถาม
NO.49 2017-07-06
ผู้เข้าชม : 247
กริ่งพระแก้วมรกต ปี 2518 หลวงพ...
฿ โทรถาม
NO.50 2017-07-09
ผู้เข้าชม : 380
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2518 น...
฿ โทรถาม
NO.51 2017-07-15
ผู้เข้าชม : 262
เหรียญ มทบ ๗ ปี 2518 นวะโลหะ ส...
฿ โทรถาม
NO.52 2017-07-15
ผู้เข้าชม : 281
เหรียญ เซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.53 2017-07-24
ผู้เข้าชม : 232
เหรียญ วัดพลับพลา ปี 2517 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.54 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 181
เหรียญ มทบ ๗ ปี 2518 เนื้อทองแ...
฿ โทรถาม
NO.55 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 231
เหรียญ พระมหาป่า วัดไหล่หิน ปี...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-07-31
ผู้เข้าชม : 420
หนูปีเกิดหลวงพ่อเกษม เขมโก ครบ...
฿ โทรถาม
NO.57 2017-08-24
ผู้เข้าชม : 335
พระสมเด็จไตรมาส ปี 2516 พิมพ์ใ...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-08-24
ผู้เข้าชม : 164
พระกริ่ง ธิเบต ปี 2514 พิมพ์กล...
฿ โทรถาม
NO.59 2017-08-30
ผู้เข้าชม : 266
พระผง สิงเกสร ปี 2503 หลวงพ่อเ...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-08-30
ผู้เข้าชม : 432
เหรียญ กองพันลำปาง ปี 2517 เนื...
฿ โทรถาม
NO.61 2017-09-05
ผู้เข้าชม : 317
พระผง ที่ระลึกครบ ๕ รอบ ปี 251...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 82
เหรียญ นะหน้าทอง ปี 2536 เนื้อ...
฿ โทรถาม
NO.63 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 159
รูปเหมือนหล่อ รุ่นฉลองมณฑป ปี ...
฿ โทรถาม
NO.64 2017-09-13
ผู้เข้าชม : 113
รูปเหมือนบูชา ปี 2524 รุ่นสร้า...
฿ โทรถาม
NO.65 2017-09-18
ผู้เข้าชม : 172
เหรียญ แตงโม ปี 2517 นวะโลหะ ส...
฿ โทรถาม
NO.66 2017-09-19
ผู้เข้าชม : 123
เหรียญ มทบ ๗ ปี 2518 เนื้อทองแ...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-09-19
ผู้เข้าชม : 218
เหรียญ แตงโม ปี 2517 บล๊อคนิยม...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-09-25
ผู้เข้าชม : 88
รูปเหมือนหล่อ รุ่นฉลองมณฑป ปี ...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-09-25
ผู้เข้าชม : 335
เหรียญ เจ้าสัว ปี 2535 เนื้อเง...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-09-25
ผู้เข้าชม : 231
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2518 น...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-09-25
ผู้เข้าชม : 137
เหรียญ หน้าเณร ปี 2514 วัดคะตึ...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 119
เหรียญ มทบ ๗ ปี 2518 เนื้อทองแ...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 177
เหรียญ มทบ ๗ ปี 2518 นวะโลหะ ส...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 256
พระผง มงคลเกษม ๒ ปี 2517 เนื้อ...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 142
เหรียญ พระแก้วมรกต นครลำปาง ปี...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-10-02
ผู้เข้าชม : 260
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-10-04
ผู้เข้าชม : 226
เหรียญ ระฆัง ปี 2516 บล๊อคเสาอ...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-10-16
ผู้เข้าชม : 137
เหรียญ กองพันลำปาง ปี 2517 เนื...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-10-16
ผู้เข้าชม : 141
เหรียญ กองพันลำปาง ปี 2517 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-10-16
ผู้เข้าชม : 134
พระปิดตา มหาโชค ปี 2518 นวะโลห...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-10-16
ผู้เข้าชม : 154
พระรอดลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี ...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-10-18
ผู้เข้าชม : 71
เหรียญ ลาภผล พูนทวี ปี 2535 ชุ...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-10-18
ผู้เข้าชม : 125
รูปเหมือนบูชา เนื้อโลหะ รุ่นแร...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-10-19
ผู้เข้าชม : 162
เหรียญ แตงโม ปี 2517 เนื้อทองค...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-10-20
ผู้เข้าชม : 65
รูปเหมือน หล่อ รุ่น ระพีพัฒน์ ...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-10-20
ผู้เข้าชม : 143
พระชัยไตรภพ ปี 2517 นวะโลหะ สร...
 
ข้อมูลร้านค้า
พระเครื่องสายเหนือ สายตรงหลวงพ่อเกษม เขมโก จ ลำปาง
 
 
การรับประกันสินค้า
แท้ตลอดชีวิตคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย ธีรเดช จังตระกูล
เลขที่บัญชี 0101278964
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ถนนฉัตรไชย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์