มหามงคล แห่งแผ่นดิน    
 
 
 
ชื่อพระ : มหามงคล แห่งแผ่นดิน
ราคา : โชว์พระ
สถานะ : โชว์พระ
รายละเอียด :
พระพุทธชินสีห์ ภปร. จัดสร้างโดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬา ปี 2533 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำ ชิ้นส่วนพระทนต์แบบหล่อพระทนต์และชิ้นส่วนวัสดุอุดพระทนต์ วี่งเป็นมวลสารที่สำคัญ อีกทั้งยังทรงพระราชทานผงจิตรลดาอันเป็นมวลสารรวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาของชาวไทยทั่วประเทศ มาเป็นมวลสารหลักในการสร้าง พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ครั้งนี้ ด้วยศรัทธาของทันตแพทย์และประชาชนทั่วไป จึงมีผู้บรจาคสารอื่นๆ ที่นับว่าหายากยิ่ง เพื่อนำมาผสมเป็นมวลสาร ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้ ซึ่งผู้ศรัทธา ได้เก็บรักษามานาน คณะกรรมการฯ ได้นำมวลสารที่รวบรวมได้ทั้งหมดเข้าทูลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก เพื่อทรงอธิษฐานจิตตลอดไตรมาส แล้วจึงนำมวลสารเหล่านี้มาผสมกับมวลสารหลัก เพื่อนำมาบรรจุในองค์พระที่จัดทำ โดยพระบูชาบรรจุในองค์พระใต้ฐาน พระกริ่งเจาะรูบรรจุพร้อมกับเม็ดกริ่งที่บริเวณ ส่วนพระผงได้ผสมกับเนื้อพระ จำนวนการสร้าง เนื้อผง พิมพ์ใหญ่ 60,000 องค์ พิมพ์เล็ก 24,000 องค์ จึงนับว่าเป็น มหามงคลแห่งแผ่นดิน มหามงคลแห่งชีวิต ของผู้ที่มีไว้ครอบครองอย่างแท้จริง
ชื่อร้าน : คุณพระช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : อั้ม 081-555-0105 ; เทียนชัย 086-011-0090
เมื่อวันที่ : 2017-10-13 16:33:09
จำนวนการเข้าดู : 72 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน