วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ยนอก)    
 
 
 
ชื่อพระ : วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ยนอก)
ราคา : โชว์พระ
สถานะ : มาใหม่
รายละเอียด :
วัดมงคลโคธาวาส ตั้งอยู่ที่ ณ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เดิมเรียกกันว่า วัดบางเหี้ยนอก ในสมัยแรกสร้าง บ้านเมืองยังไม่เจริญ ผู้คนน้อย จัดว่าอยู่ไม่สู้ไกลจากหมู่บ้านตำบลนี้มากนัก มาบัดนี้จะว่าตั้งอยู่กลางตำบลก็ว่าได้แล้ว เพราะว่ามีบ้านคนตั้งอยู่ล้อมรอบ การคมนาคมไปมาสะดวกสบาย วัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างการประตูน้ำชลหารพิจิตรกับถนนสุขุมวิท ติดต่อกัน เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งก็ว่าได้ วัดนี้เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตระกูลของหลวงพ่อปานสร้างไว้เป็นครั้งแรกพร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในตำบลนี้ได้ช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้บำเพ็ญกุศล เพราะจะไปวัดสร่างโศกก็ไกลหมู่บ้าน หรือว่าจะไปวัดโคธารามก็ไม่ใกล้นัก เลยจำเป็นต้องสร้างวัดขึ้นในตำบลของตน เพราะบำเพ็ญกุศลสะดวกสบาย จึงทำให้วัดนี้ตั้งอยู่ได้แล้วเจริญด้วย เพราะในสมัยที่สร้างวัด ประตูน้ำยังไม่สร้างและถนนยังไม่ได้ตัดมา บ้านคนอยู่เพียงกลุ่มๆ วัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้าคลองด่าน จัดว่าเป็นที่ข้างลุ่มสักหน่อยเพราะว่าในเมื่อมีน้ำทะเลขึ้นมากๆท่วมเต็มลานวัดไปหมด ในบางตอนถึงต้องทำสะพานยาวๆเพื่อเดินไปวัดสะดวกสบาย วัดนี้เริ่มสร้าง ใครเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปกครองอยู่กี่ปี ไม่มีใครทราบ มาทราบกันในสมัย หลวงพ่อถัน เป็นเจ้าอาวาส เหตุการณ์ในสมัยถันเป็นเจ้าอาวาสอยูนั้น ได้มีพระเถระที่ทรงคุณวุฒิอยู่หลายรูป อาทิ 1.หลวงพ่อปาน (พระครูพิพัฒนิโรธกิจ) 2.หลวงพ่อเรือน (เคยเป็นพระอุปัชฌาย์ที่วัดนี้) 3.หลวงพ่อล่า (เป็นหมอผี หมอน้ำมนต์) 4.พระอาจารย์อิ่ม (อาจารย์สอนวิปัสสนาและอาจารย์ธุดงค์) 5.หลวงพ่อทอง (พระครูสุทธิรัต)6.หลวงพ่อลาว (มรณภาพแล้วไม่มีการเน่าเปื่อยที่ใดเลย)7.พระอาจารย์บัว 8.พระสมุห์นิ่ม (สมัยเป็นสามเณร) การปกครอง ในสมัยหลวงถันเป็นเจ้าอาวาสนั้น ได้แยกกันปกครองเป็นคณะๆไป คณะหนึ่งมีหัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะอีกรูปหนึ่ง ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น หัวหน้าคณะก็ตัดสินและรายงานให้เจ้าอาวาสทราบ ทั้งพระเณรตลอดถึงเด็ก 1.พระครูพิพัฒนิโรธกิจ(หลวงพ่อปาน) กับ พระอาจารย์อิ่ม เป็นหัวหน้าคณะปกครองในเรื่องการสอนกัมมัฏฐาน และในเมื่อออกพรรษา ก็นำพระไปอยู่ปริวาสแล้วธุดงค์ ท่านเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปี เพราะว่าท่านได้อยู่คณะใหญ่ 2.หลวงพ่อเรือน เป็นหัวหน้าคณะ ว่าในเรื่องสอนชีและอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป 3.หลวงพ่อล่า เป็นหัวหน้าคณะ ว่าในเรื่องผี หมอน้ำมนต์ 4.หลวงพ่อถัน เป็นเจ้าอาวาสด้วย เจ้าคณะด้วย ว่าด้วยเรื่องการปกครองทั่วๆไป ตลอดเรื่องเด็ก หลวงพ่อถัน ปกครองวัดนี้อยู่เป็นเวลานาน พอดีหลวงพ่อปานได้จัดสร้างมณฑปขึ้นเพื่อจะเอาไว้รอยพระพุทธบาทจำลอง พอการสร้างได้ดำเนินไปถึงขั้นใกล้จะเสร็จ พอยกยอดเรียบร้อยท่านก็ล้มป่วยและมรณภาพลง บรรดาพระเถระพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาประชุมปรึกษาหารือรวมไปถึงความสนับสนุนจากหลวงพ่อปาน ให้พระอาจารย์ทอง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสในพระอารามนี้ต่อไป ในสมัยนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ออกตรวจมณฑลภาคบูรพาตะวันออก ได้แวะมาตรวจที่วัดมงคลโคธาวาส และเห็นพระเณร ตลอดศิษย์วัดมีความประพฤติเรียบร้อยดี จึงทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้เป็นสัญญาบัตรที่ พระครูสุทธิรัต พร้อมทั้งทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าคณะแขวงบางบ่อ มีพระฐานานุกรม คือ พระปลัดแวว พระสมุหนิ่ม เป็นต้น .........ในสมัยอาจารย์ทอง มีพระทรงวิทยาคุณไปหลายรูป อาทิ ๑.หลวงพ่อปาน ๒.หลวงพ่อเรือน ๓.หลวงพ่อล่า ๔.หลวงพ่อลาว ๕.หลวงพ่ออิ่ม ไปมรณภาพที่เมืองหวสาวดี ๖.พระอาจารย์บัว (((วัดมงคลโคธาวาส))) นับแต่เริ่มสร้างในรัชกาลที่ ๓ มาจนถึงปัจจุบันได้ ๑๐๐ ปีเศษแล้ว มีพระที่ทรงวิทยาคุณ ดังนี้ ๑.พระครูพิพัฒนิโรธกิจ(ปาน)ร.๕ ตั้งเป็นสัญญาบัตรและพระอุปัชฌาย์ ๒.หลวงพ่อล่า ๓.หลวงพ่อถัน ๔.พระอาจารย์อิ่ม ๕.หลวงพ่อเรือน ๖.หลวงพ่อลาว ๗.พระอาจารย์บัว ๘.พระครูสุทธิรัต(ทอง) ๙.พระสมุห์นิ่ม ๑๐.พระปลัดแวว ๑๑.พระครูสิริคุณาธาร ๑๒.หลวงพ่อผัน ๑๓.หลวงพ่อสาย ๑๔.หลวงพ่อกวย ๑๕.พระสงวน สากโร ๑๖.พระประเสริฐ กนฺตธมฺโม
ชื่อร้าน : ชมรมพระบางบ่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6281777(รองประธานชมรมพระบางบ่อ)
เมื่อวันที่ : 2012-03-24 13:14:21
จำนวนการเข้าดู : 2914 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน