สำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟน ในระบบ IOS และ Android สามารถดาวน์โหลด Applicaton ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

สำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟน ในระบบ IOS และ Android สามารถดาวน์โหลด Applicaton ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ลิ้งค์ดาวน์โหลดสำหรับ ระบบ IOS
https://apps.apple.com/th/app/thaprachan/id1483787911?ls=1

ลิ้งค์ดาวน์โหลดสำหรับ ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaprachan.app