ประกาศวันหยุดปีใหม่

ประกาศวันหยุดปีใหม่

เปิดทำการปกติในวันที่ 2 ม.ค. 2563