ประกาศให้งดออกบัตรรับรองพระแท้ ของท่าพระจันทร์ดอทคอม(สำนักงานใหญ่) และทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 12 เม.ย. 2563

ประกาศให้งดออกบัตรรับรองพระแท้ ของท่าพระจันทร์ดอทคอม(สำนักงานใหญ่) และทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 12 เม.ย. 2563

เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของทุกท่านครับ