ประกาศเรื่องการออกบัตรรับรองพระแท้ของเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ดอทคอม

ประกาศเรื่องการออกบัตรรับรองพระแท้ของเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ดอทคอม

ค่าบริการและเงื่อนไขในการออกบัตรรับรองพระแท้

1.พระเบญจภาคีค่าบริการองค์ละ 1,500 บาท

2.พระยอดนิยม พระบูชา เครื่องราง และพระทั่วไปทุกชนิดค่าบริการองค์ละ 500 บาท

3.ถ้าพระของท่านได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการว่าแท้บัตรจะออกภายใน 10 นาที

4.ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพระว่าแท้แต่ไม่รู้วัด ท่านจะได้รับค่าบริการคืนและไม่มีการออกบัตร

5.ในบัตรรับรองพระแท้ทุกใบจะมีโค้ดนัมเบอร์ที่ท่านสามารถตรวจสอบผ่านทาง

เว็บไซต์ท่าจันทร์ดอทคอมได้ว่ามีการออกบัตรพระแท้จริงหรือไม่

6.ในกรณีที่ท่านได้รับบัตรรับรองพระแท้ของท่าพระจันทร์ดอทคอมไปแล้วเป็นพระมาตรฐาน

สากลและมีราคาตั้งแต่30,000 บาทขึ้นไปเรายินดีที่จะรับซื้อตามราคาประเมินของกลไกตลาดในช่วงเวลานั้นๆ

 

ผู้ที่สนใจออกบัตรรับรองสามารถมาใช้บริการได้ที่ ท่ามหาราช ชั้น 2 วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา11.00น.-18.00น.         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 020241351