ข้อมูลประวัติส่วนตัว

รายละเอียดร้านค้าเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ลงขายหรือโชว์เครื่องรางของขลังใดๆทั้งสิ้น หากร้านค้าฝ่าฝืนจะถูกพิจารณายกเลิกสมาชิกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
ยอมรับข้อตกลง "ไม่ขายหรือโชว์เครื่องรางของขลังทุกชนิด"

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รูปพระเครื่องเพื่อพิจารณา

(รูปด้านหน้า/หลัง และ รูปด้านข้าง/ก้้น)

เงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯสามารถยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้ทันทีหากพบเห็นการฝ่าฝืนระเบียบการใช้งาน และในกรณที่เกิดการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใด บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครทันทีโดยไม่คืนเงินค่าบริการ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องพึงปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ด้วย

  1. ผู้สมัครต้องชำระค่าสมาชิกตามที่กำหนด (หากเลยจากที่กำหนด บริษัทฯจะนับ "วันที่ต่ออายุ" ต่อเนื่องจาก "วันที่หมดอายุ")
  2. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศ ต้องมีอยู่จริงและตรงตามรูปที่นำเสนอ
  3. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศ ต้องเป็นของแท้ตรงตามมาตรฐานสากล
  4. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศ ต้องเป็นรายการของผู้สมัครและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัคร ห้ามรับฝากลงประกาศโดยเด็ดขาด
  5. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศ ต้องระบุสภาพให้ตรงตามจริง หากมีการอุด ซ่อม แต่ง ผู้สมัครจะต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทำการตกลง ซื้อ-ขาย
  6. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดปัญหา หากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความไม่พอใจในรายการที่ตกลง ซื้อ-ขาย จะต้องไกล่เกลี่ย ตกลงด้วยเหตุผลอันสมควร
  7. การนำเสนอข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

ท่าพระจันทร์ดอทคอม | ThaprachanDotCom

เลขที่ 108 ตรอกสนามพระ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 10200
โทร/แฟกซ์ +662 051 5577 เวลาทำการ 10:00-17:00 (จ-ส)